Bestellen
sk
Objednať

Shieldex®
Medená páska

99,98% Corona vírusov sa inaktivuje v priebehu niekoľkých minút.4

Zistite viac
Jetzt bestellen

Teraz nové: Medená páska Shieldex® FLEX

K produktu

Vlastnosti

Medzinárodné štúdie opakovane preukázali, že meď má antivírusové, antibakteriálne a fungicídne vlastnosti, takže skracuje polčas rozpadu vírusov, baktérií a húb. 1 Štúdia vykonaná v mene amerických orgánov ukázala, že meď inaktivuje vírus SARS-CoV-2 vo veľmi krátkom čase. 2 Vďaka pozitívnym vlastnostiam používajú aj nemocnice celomedenné kľučky dverí. 3 Najnovšie laboratórne výsledky tiež nezávisle preukazujú účinnosť medenej pásky Shieldex®. Hygienické laboratórium Eurovir® dokázalo, že koronavírusy vírusu TGEV na páske sú po 60 minútach inaktivované na 99,98%. 4 Renomovaný Hohensteinov inštitút tiež potvrdzuje významnú virucidnú a silnú antibakteriálnu účinnosť našich medených textílií. .5

Proti vírusom

Proti baktériám

7-krát vyššie uvoľňovanie iónov ako čistá meď

Testované v laboratóriu

Príklady použitia pásky

Pásku je možné použiť na všetky hladké a kovové povrchy, použitie na textil sa neodporúča, pretože lepidlo tam nepriľne.

Kľučky dverí

Okenné kľučky

Rôzne rukoväte, madlá, nákupné vozíky a mnohé iné

Návod pre kľučku
na dverách

1.čistenie

kľučku dverí čistiť, tak aby bola suchá, nebola od oleja, alebo mastná, zaprášená a špinavá.

2. Nastavenie pásky

Položte dlhú stranu pásky na rukoväť a omotajte ju tak, aby páska úplne zakrývala rukoväť. Ak sa páska prekrýva viac ako 1 cm, označte prebytočný materiál a orežte pásku na požadovanú veľkosť.

3. Nalepenie

Odstráňte podkladový materiál a lepte pásku tak, aby sa začiatok a koniec pásky stretávali na spodnej strane rukoväte. Vyhlaďte pásku od stredu smerom von.

Technické informácie

Veľkosť strihov:
8 cm x 10 cm x 0,55 mm
Povrchový materiál:
polyamidové vlákno potiahnuté meďou
/dd>
Lepiaci materiál:
akrylát (odolnosť voči priľnavosti
od –40 ° C až +120 ° C)
Skladovanie:
v chlade a suchu, pri 15–25 ° C až do 65% relatívnej vlhkosti

Teraz nové: Medená páska Shieldex® FLEX

10 metrov dlhé, 2 cm široké: S týmito rozmermi je medená páska Shieldex® FLEX univerzálna a špecifická pre zákazníka. Priľne na akýkoľvek povrch držadla a dá sa ľahko pripevniť na krivky a rôzne tvary. Tým sa zabráni nevzhľadnému pokrčeniu pásky. Vďaka špeciálnemu lepidlu sa medená páska Shieldex® FLEX lepí na všetky hladké a kovové povrchy a tiež na samotnú medenú pásku Shieldex®, použitie na iných textíliách sa však neodporúča, pretože lepidlo tu nelepí optimálne.

Dokončiť objednávku

Pokyny pre údržbu

Povrchovú nečistotu z medenej pásky pravidelne odstraňujte mäkkou kefou. V prípade veľmi silného znečistenia, ktoré už nie je možné odstrániť, odporúčame vymeniť ho za novú náhradnú pásku na dodržanie optimálnej účinnosti. Oxidácia medi je prirodzený proces a nepredstavuje žiadnu stratu na kvalite.

Bezpečnostné upozornenia

Páska je určená výhradne na pripevnenie ku kľučkám dverí. Naše polyamidové a polyesterové textílie sú pozinkované čistou meďou. Rôzne medzinárodné štúdie preukázali významné skrátenie doby prežitia vírusov, baktérií a húb na medených povrchoch. Pretože však naša medená páska vykazuje 7-krát vyššie uvoľňovanie iónov medi v porovnaní s pevnou meďou, neodporúča sa trvalý kontakt s pokožkou. Tento produkt slúži ako doplnkové opatrenie a nenahrádza žiadne hygienické opatrenia, ako napríklad pravidelné, dôkladné umývanie rúk, alebo dezinfekciu rúk.

 1. Pozor! Produkt je horľavý, chráňte pred ohňom

 2. Pozor! Uchovávajte mimo dosahu zdrojov energie – produkt je vodivý

 3. Pozor! Obsahuje malé časti, ktoré môžu byť prehltnuté. Nebezpečenstvo udusením ! Uchovávajte mimo dosahu malých detí.

 4. Pozor! Zabráňte kontaktu s očami

 5. Pozor! Neprehĺtajte, nevkladajte do úst

 6. Pozor! Meď môže vyvolať alergické reakcie

 7. Zmena farby je normálna (oxidácia)

Dokončiť objednávku

Medená páska Shieldex® ihneď k dispozícii u našich partnerov:


Trenčianská 1880/20
91501 Nové Mesto nad Váhom

+421 /0/ 948339944
+421 /0/ 903808848

info@medenapaska.sk

Všeobecné otázky k produktu

Chcete dosiahnuť nevyhnutne rýchly zisk?

Nie! Ale naopak. Statex je rodinná spoločnosť, ktorá má skúsenosti s výrobou antivírusových, antibakteriálnych a fungicídnych textílií už viac ako 20 rokov. Naše výrobky sa úspešne používajú v lekárenských aplikáciach, ako sú náplasti a obväzy na rany. V tejto náročnej situácii pre nás všetkých považujeme za svoju povinnosť primerane uplatňovať naše know-how. Z tohto dôvodu sme vytvorili produkt, ktorý by mal pomôcť obmedziť šírenie vírusov. Ale aj v časoch súčasnej epidémie môže produkt všeobecne pomôcť znížiť prenos zárodkov všetkého druhu.

Čo je medená páska Shieldex®?

Medená páska Shieldex® je polyamidové vlákno potiahnuté meďou (zušlachtená čistou meďou), ktorá je na zadnej strane opatrená samolepiacou fóliou. Ľahko sa dá pripevniť na kľučky dverí, kľučky okien, nákupné vozíky, tlačidlá výťahu, terminály na zadávanie PIN kódu alebo iné potenciálne zdroje baktérií. Rôzne medzinárodné štúdie ukázali, že antivírusové, antibakteriálne a fungicídne vlastnosti medi umožňujú drasticky skrátiť polčas rozpadu vírusov, baktérií a húb.

Súčasné rozšírené tvrdenia, že Corona vírusy nie sú prenosné po povrchoch, sú len jediným vyhlásením nemeckého viroológa.

Podľa jeho doterajších výsledkov tvrdí, že „kľučka dverí môže byť infekčná iba vtedy, keď niekto si predtým zakašlal do ruky a potom ju uchopil“ Ak by sa predpokladalo, že výsledky sú správne, v tomto neobvyklom prípade by bola stále prítomná infekcia.

Americkí experti majú ďalšie upozornenia:

Experti amerického zdravotníckeho ústavu NIH a agentúry na ochranu chorôb CSC dospeli k záveru, že vírus SARS-CoV-2 môže prežiť, až 3 dni na plastoch, alebo nehrdzavejúcej oceli, na papieri 24 hodín, v aerosoliach až tri hodiny. Z tohto dôvodu už boli americké bankovky stiahnuté z obehu a uložené do karantény. Na druhej strane mince neboli stiahnuté z obehu, pretože sa skladajú prevažne z medi (až 91,67%), a tým pádom sú samodezinfikovateľné.

A taktiež by všetky uverejnené procedurálne pokyny na utlmenie pandémie, napr. kýchanie a kašľanie do lakťa ohnutej ruky alebo pravidelné umývanie rúk ako aj obmedzenie dotykov tváre, boli zbytočné, ak by sme zamedzili kontaktnej infekcii.

Naďalej sa spoliehame na vedomosti a odporúčania, ktoré vydáva inštitút Roberta Kocha. RKI píše: „Pri Corona vírusoch, ktoré môžu spôsobiť choroby dýchacích ciest, sa prenos uskutočňuje predovšetkým prostredníctvom sekrécie dýchacích ciest. Ak sa tieto infekčné sekréty dostanú do rúk, ktoré sa potom dotknú napríklad tváre, je možné, že dôjde aj k prenosu. Dobrá hygiena rúk je preto dôležitou súčasťou prevencie. Všeobecným pravidlom je, že možnosti prenosu z povrchov závisia od mnohých rôznych faktorov.“

V zásade a bez ohľadu na aktuálnu a akútnu situáciu, kľučky dverí, kľučky okien a iné povrchy vždy predstavujú riziko infekcie. Bohužiaľ, nedostatočná hygiena rúk, kýchanie alebo kašeľ do rúk stále nie sú nezvyčajné, a preto je riziko rozšírenia patogénov na povrchy všadeprítomné.

Čo treba vziať do úvahy pri použití medenej pásky Shieldex®?

 • Účelom výrobku je výrazne skrátiť dobu prežitia baktérií a vírusov na povrchoch – tento výrobok treba chápať ako doplnkové opatrenie a nenahrádza dôkladnú hygienu rúk.

 • Produkt by mal byť udržiavaný mimo zdrojov energie, pretože meď je vysoko vodivá.

 • Výrobok vždy udržiavajte mimo dosahu detí.

 • Vyvarujte sa kontaktu  s očami a ústami.

 • Meď môže vyvolať alergické reakcie.

 • V priebehu času sa farba medených pások môže meniť v dôsledku oxidácie, čo je prírodný proces

Ako môžem použiť medenú pásku Shieldex®?

 1. Pri lepení sa uistite, že povrch je suchý, bez oleja, mastnoty, prachu a nečistôt.

 2. Stiahnite podkladový materiál.

 3. Umiestnite širšiu stranu pásky (10 cm) do stredu rukoväte tak, aby oblasť aplikácie bola pokrytá čo najširšie. Pevne pritlačte pásku a rovnomerne ju omotajte tak, aby sa začiatočný a koncový okraj mierne prekrývali na spodnej strane. Potom tkaninu vyhladite prstami od stredu smerom von. Pri lepení sa uistite, že pod lepidlom nie sú žiadne záhyby ani vzduchové bubliny.

 4. Pevné nanášanie na povrch je nevyhnutné pre priľnavosť lepidla.

Môžem tiež použiť medenú pásku Shieldex® na inom mieste ako na kľučku dverí?

Medenú pásku je možné v zásade nanášať a používať na všetky hladké povrchy. Ak majú vaše oblasti použitia rôzne rozmery, môžete tiež zrezať medenú pásku na požadovanú veľkosť nožnicami pre domácnosť.

Je medená páska Shieldex® dostupná aj v rôznych veľkostiach?

Štandardizovaná jedna veľkosť pre všetky okrúhle kľučky dverí je 10 x 8 cm. Z objednaného množstva 1 000 kusov je možné individuálne rezanie do ľubovoľného tvaru a veľkosti. Vaše individuálne otázky nám môžete zasielať e-mailom na adresu service@kupfer-tape.de

Je medená páska Shieldex® k dispozícii aj pre dvere s guľatými kľučkami?

Doposiaľ neexistuje žiadny špeciálne prispôsobený výrobok pre guľaté kľučky. Jednoducho odrežte medenú pásku na požadovanú veľkosť, aby sa dala flexibilne použiť aj na guľaté kľučky.


Otázky k účinnosti medenej pásky

Môžu sa baktérie hromadiť na okrajoch a okrajových oblastiach medenej pásky Shieldex®?

Nie. Vďaka jedinečnému metalizačnému procesu je každé vlákno pásky metalizované v troch rozmeroch. V dôsledku toho sú kladné vlastnosti medi tiež prítomné na okrajoch pásky.

Ktoré certifikáty a výsledky testov preukazujú účinnosť medenej pásky Shieldex®?

Zadali sme nezávislú štúdiu od renomovaného Hohensteinovho inštitútu a úspešne sme otestovali antivírusovú a antibakteriálnu účinnosť našich medených textílií. Pri testovaní našich medených textílie bolo zistené, že majú významnú antivírusovú aktivitu voči  testovanému vírusu (fág MS2). V inom nezávislom laboratóriu sme v porovnaní s pevnou meďou zaviedli test uvoľňovania iónov. Bolo dokázané, že náš textil a jeho trojrozmerný povrch pokrytý meďou vykazoval 7-násobne vyššie uvoľňovanie iónov medi v porovnaní s čistou meďou. Antivírusový, antibakteriálny a fungicídny mechanizmus pôsobenia medi je založený na uvoľňovaní iónov medi. Nezávisle od toho boli antivírusové, antibakteriálne a fungicídne vlastnosti medi už stanovené vo viacerých vedeckých a verejne dostupných výsledkoch skúšok.1, 2, 3, 4.  Ak by ste chceli získať viac informácií o výsledkoch skúšok, kontaktujte nás na adrese: service@kupfer-tape.de

Prežívajú baktérie a vírusy dlhšie na plastoch a nerezoch ako na medi?

Áno! Nerezová oceľ a plast sú najbežnejšie používanými materiálmi pre kľučky dverí a kľučky okien. Podľa americkej štúdie je doba prežitia vírusu SARS-CoV-2 72 hodín na plastovej hmote a 48 hodín na nehrdzavejúcej oceli. Počas tejto doby sa môžu patogény prenášať z jednej ruky na druhú.

Po 4 hodinách sa však na medi nezistil žiaden aktívny a prenosný vírus SARS-CoV-2. Exponenciálna inaktivácia patogénov môže byť odôvodnená uvoľnením iónov medi. Pretože materiály použité na medenú pásku Shieldex® produkujú preukázané 7-krát vyššie uvoľňovanie iónov medi ako čistá meď, dá sa predpokladať ešte rýchlejšia a významnejšia účinnosť. Pozitívne vlastnosti medi sú tiež dobre známe a aj tiež dôvodom, prečo sú napríklad kľučky všetkých dverí v nemocniciach všadeprítomné.

Funguje medená páska Shieldex®, aj keď je znečistená?

Mierne znečistenie v priebehu používania je normálne a neznižuje účinnosť. Očividné a hrubé nečistoty je ale potrebné odstrániť. S postupujúcim znečisťovaním sa odporúča výmena, aby sa zabezpečila čo najlepšia účinnosť.

Kedy by mala byť medená páska Shieldex® vymenená?

Trvanie použitia sa líši v závislosti od oblasti použitia a zodpovedajúceho napätia. Ak je medená páska Shieldex® veľmi znečistená alebo zoxidovaná, odporúča sa výmena.

Môže sa medená páská Shieldex® dezinfikovať dodatočne?

Áno. Komerčne dostupné dezinfekčné prostriedky na báze etanolu a 2-propanolu sú vhodné na ďalšiu dezinfekciu povrchu a nepoškodzujú materiál.

Zdroje:

© 2020 Statex Produktions- und Vertriebs GmbH / Pravidlá a podmienky pre tlač a ochranu osobných údajovVšeobecné obchodné podmienky

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound